O nasWalne Zebranie Delegatów Sekcji

Komunikat

W dniu 23 kwietnia 2018 r., w Lubinie, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze VIII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegaci Walnego Zebrania, reprezentując wszystkie Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” wchodzące w skład Sekcji, dokonali oceny pracy Rady Sekcji mijającej kadencji, udzielając absolutorium ustępującej Radzie. Jednocześnie dokonali wyboru władz Sekcji na nową, pięcioletnią kadencję (2018-2023).

 

Przewodniczącym Sekcji ponownie został wybrany Józef Czyczerski.

 

Wybrano 15-osobową Radę Sekcji w składzie:

 1. Szarek Bogusław
 2. Pasis Ireneusz
 3. Baran Wiesław
 4. Darowski Przemysław
 5. Dziuba Jacek
 6. Ewkowski Jerzy
 7. Gieroń Paweł
 8. Górecki Grzegorz
 9. Jędrzejczyk Dagmara
 10. Majsner Iwona
 11. Nuciński Bogdan
 12. Paryż Szymon
 13. Pomykała Joanna
 14. Poszelużny Franciszek
 15. Ratka Jarosław

 

Wybrano 4-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Kaczanowski Marcin
 2. Mordarski Dawid
 3. Klaudel Rafał
 4. Roskosz Robert

 

Wybrano 8-osobową delegację na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność":

 1. Czyczerski Józef
 2. Szarek Bogusław
 3. Pasis Ireneusz
 4. Paryż Szymon
 5. Ewkowski Jerzy
 6. Roskosz Robert
 7. Dziuba Jacek
 8. Poszelużny Franciszek

 

W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Bogdan Orłowski – Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą NSZZ „Solidarność”,
 • Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.