O nas

KRAJOWA SEKCJA GÓRNICTWA RUD MIEDZI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" powstała w kwietniu 1992 roku w wyniku porozumienia Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" działających w górnictwie miedziowym. Obecnie w jej skład wchodzi 13 Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" działających w strukturach KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej.

Powstanie KSGRM miało na celu spowodowanie skuteczniejszego działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników oraz skoordynowanie działań w celu efektywniejszego prowadzenia rozmów z pracodawcą. Nasze starania pozytywnie odbierane są przez pracowników KGHM PM S.A., ponieważ z roku na rok rośnie liczebność związku. Obecnie KSGRM NSZZ „Solidarność” zrzesza ponad 7,5 tysiąca członków.

"ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ"

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" należy do struktur Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Sekcję w Prezydium Sekretariatu reprezentują Przewodniczący Józef Czyczerski (Wiceprzewodniczący Rady Sekretariatu) oraz Zastępca Przewodniczącego Bogusław Szarek (Skarbnik Rady Sekretariatu).

W skład Prezydium Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" wchodzą: Przewodniczący Józef Czyczerski, I Zastępca Przewodniczącego Bogusław Szarek i II Zastępca Przewodniczącego Ireneusz Pasis.

Józef Czyczerski - Przewodniczący KSGRM NSZZ Józef Czyczerski

 

Bogusław Szarek - I V-ce Przewodniczący KSGRM NSZZ
Bogusław Szarek

 

Ireneusz Pasis - II V-ce Przewodniczący KSGRM NSZZ
Ireneusz Pasis