Nasze prawo

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi naszego prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa pracy, m.in. Statut NSZZ "Solidarność", Regulamin Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność", Kodeks pracy, Ustawa o związkach zawodowych i Ustawa o społecznej inspekcji pracy.

Akty prawne są systematycznie zmieniane. Staramy się je aktualizować w miarę możliwości. Pewność co do aktualności dokumentu można mieć pobierając akt prawny ze strony Sejmu (prawo.sejm.gov.pl) lub strony NSZZ "Solidarność" (solidarnosc.org.pl).