Czytelnia

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną propozycją prasy związkowej: Dwutygodnikiem Pryzmat, Tygodnikiem Śląsko-Dąbrowskim, portalem informacyjnym Tygodnika Solidarność oraz Pismem Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność".

Szczególnie polecamy dwutygodnik „Pryzmat”, w którym poruszamy najważniejsze kwestie związane z przemysłem miedziowym, sprawami związkowymi i pracowniczymi w kraju i regionie.