Komunikat ze spotkania przedstawicieli Grupy Kapitałowej