Pikieta górników podczas I Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie

Pikieta, która odbyła się 29 września 2009 r.