Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność

 

 Liczne wyzwania stoją przed Polską Miedzią

Wywiadu dla Pisma Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i Dwutygodnika Pryzmat udzielił Józef Czyczerski, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, Wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” i jednocześnie członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru załogi. Z Przewodniczącym Józefem Czyczerskim rozmawialiśmy o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, oczekiwaniach względem władz Spółki, koncesjach, przyszłości Polskiej Miedzi, raporcie Najwyższej Izby Kontroli, inwestycjach zagranicznych, wzroście ilości członków związku i bezpieczeństwie.

- Skończył się okres barbórkowy. Zanim przyjdą Święta Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku na 19 grudnia 2019 roku zaplanowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Podjęcia jakich decyzji możemy się spodziewać?

- Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest już znany. Punkt wzbudzający największe zainteresowanie większości osób zaznajomionych z tematem dotyczy zmian w składzie Rady Nadzorczej. Po pierwsze, jeden z członków Rady Nadzorczej, Janusz Kowalski został wybrany na posła na Sejm RP, a nie można łączyć tych funkcji dlatego złożył rezygnację. Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady Nadzorczej. Po drugie, najprawdopodobniej dojdzie do dodatkowych zmian osobowych w nadzorze Spółki. Po zaprzysiężeniu rządu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w nowej kadencji parlamentu utworzono Ministerstwo Aktywów Państwowych będące odpowiednikiem Ministerstwa Skarbu Państwa funkcjonującego do marca 2017 roku Na czele nowego ministerstwa stoi Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin, który z pewnością będzie chciał mieć swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej KGHM.

W mojej ocenie jest to oczekiwane co wielokrotnie publicznie mówiłem. Moja krytyczna uwaga odnosi się do zasiadania w nadzorze Spółki radców prawnych i adwokatów, którzy stanowią większość wśród przedstawicieli Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza powinna składać się z osób różnych specjalizacji i wykonywanych zawodów, najlepiej z naszego regionu, znających specyfikę górnictwa i przemysłu miedziowego. Mam nadzieję, że politycy odpowiadający za Polską Miedź rozważą tę opinię, bo to ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

- Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu podejmą decyzję o zmianach w Radzie Nadzorczej, która ma za zadanie kontrolować Zarząd Spółki. Jakich decyzji oczekuje Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” od Zarządu KGHM?

- Sprawy podnoszone przez NSZZ „Solidarność” od 2015 roku i wcześniej cały czas pozostają aktualne. Pierwsza kwestia dotyczy rozwiązania problemu tzw. inwestycji zagranicznych. Drugi temat związany jest z wpływem podatku od wydobycia niektórych kopalin na wynagrodzenia pracowników. Trzecia sprawa odnosi się do przyszłości KGHM w Polsce, czyli koncesji na złoża.

Przez ostatnich kilka lat nie rozwiązano spraw związanych z budową kolejnych szybów, które są niezbędne do kontynuowania wydobycia poprzez doprowadzanie dodatkowego powietrza. Brak tych szybów spowoduje sytuację, w której pracownicy nie będą kierowani w co raz to kolejne obszary ze względu na zbyt wysokie temperatury i brak możliwości pracy. Obecnie niezbędne jest wybudowanie co najmniej dwóch szybów – wdechowego i wydechowego – w Zakładach Górniczych „Rudna”. Kolejną kwestią jest zalewanie rejonu w kopalni „Polkowice-Sieroszowice”. Rozwiązanie tego problemu jest priorytetowe.

Czytaj cały wywiad >>>

Podnieśmy Polakom płacę minimalnąNIE dla wydłużonego wieku emerytalnegoBędziemy walczyć aż do skutku

Podnieśmy Polakom płacę minimalną

Celem inicjatywy "Podnieśmy Polakom płacę minimalną" jest powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, aby w perspektywie niedługiego czasu płaca minimalna osiągnęła 50% średniego wynagrodzenia i każdego roku utrzymywała się na tym poziomie. W ten sposób wysokość płacy minimalnej zostanie uzależniona od wzrostu gospodarczego a nie od decyzji polityków.

NIE dla wydłużonego wieku emerytalnego

Nie można podnosić wieku emerytalnego do poziomu państw zachodnich, w których średnia długość życia jest wyższa niż w Polsce. Samo wydłużenie wieku nie rozwiązuje problemu deficytu systemu emerytalnego. Jego przyczyną jest demografia i patologie na rynku pracy. Choć podniesiony od 1 stycznia 2013 roku wiek przejścia na emeryturę 1 października 2017 roku został obniżony do poprzedniego poziomu, wciąż istnieje zagrożenie powrotu do podobnie nieracjonalnych koncepcji.

Będziemy walczyć aż do skutku

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" zabiega o liczne zmiany w kodeksie pracy i prawach pokrewnych. Liczne postulaty NSZZ "Solidarność" doczekały się wejścia w życie, ale wciąż jest wiele do zrobienia. O każdą z postulowanych spraw będziemy walczyć aż do skutku. I tak wygramy!